ข้อมูลโรงเรียนวัดโคกทอง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 2 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 5 10
รวม อนุบาล 19 11 30
ป.1 6 7 13
ป.2 0 8 8
ป.3 8 8 16
ป.4 8 7 15
ป.5 5 8 13
ป.5 13 14 27
รวม ประถม 40 52 92
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 59 63 122
แผนที่โรงเรียนวัดโคกทอง