ข้อมูลโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 11 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 9 19
รวม อนุบาล 17 20 37
ป.1 6 7 13
ป.2 10 10 20
ป.3 12 14 26
ป.4 6 6 12
ป.5 6 9 15
ป.5 9 8 17
รวม ประถม 49 54 103
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 74 140
แผนที่โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)