ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีประชุมชน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 2 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 11 9 20
ป.1 1 8 9
ป.2 3 12 15
ป.3 1 5 6
ป.4 7 2 9
ป.5 7 3 10
ป.5 7 4 11
รวม ประถม 26 34 60
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 43 80
แผนที่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน