ข้อมูลโรงเรียนวัดดีบอน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 1 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 6 11
รวม อนุบาล 17 12 29
ป.1 4 5 9
ป.2 8 2 10
ป.3 4 3 7
ป.4 2 2 4
ป.5 6 3 9
ป.5 2 7 9
รวม ประถม 26 22 48
ม.1 4 3 7
ม.2 2 1 3
ม.3 2 2 4
รวม มัธยม 8 6 14
รวม ทั้งหมด 51 40 91
แผนที่โรงเรียนวัดดีบอน