ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 4 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 7 9
รวม อนุบาล 3 11 14
ป.1 4 4 8
ป.2 9 8 17
ป.3 5 8 13
ป.4 14 1 15
ป.5 6 3 9
ป.5 8 6 14
รวม ประถม 46 30 76
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 49 41 90
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส