ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาพระเอก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 7 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 2 6
รวม อนุบาล 9 9 18
ป.1 9 7 16
ป.2 3 5 8
ป.3 4 8 12
ป.4 9 5 14
ป.5 1 5 6
ป.5 4 5 9
รวม ประถม 30 35 65
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 39 44 83
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาพระเอก