ข้อมูลโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 6 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 5 11
รวม อนุบาล 11 11 22
ป.1 20 9 29
ป.2 8 4 12
ป.3 8 3 11
ป.4 8 6 14
ป.5 9 5 14
ป.5 7 3 10
รวม ประถม 60 30 90
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 71 41 112
แผนที่โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)