ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 9 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 9 15
รวม อนุบาล 10 18 28
ป.1 7 6 13
ป.2 6 7 13
ป.3 10 10 20
ป.4 6 7 13
ป.5 10 4 14
ป.5 10 5 15
รวม ประถม 49 39 88
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 59 57 116
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ