ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลปากท่อ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 9 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 8 21
รวม อนุบาล 22 17 39
ป.1 25 13 38
ป.2 12 16 28
ป.3 19 21 40
ป.4 20 21 41
ป.5 19 22 41
ป.5 30 21 51
รวม ประถม 125 114 239
ม.1 19 13 32
ม.2 22 20 42
ม.3 25 23 48
รวม มัธยม 66 56 122
รวม ทั้งหมด 213 187 400
แผนที่โรงเรียนอนุบาลปากท่อ