ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 9 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 6 12
รวม อนุบาล 16 15 31
ป.1 11 8 19
ป.2 14 5 19
ป.3 11 10 21
ป.4 9 7 16
ป.5 10 14 24
ป.5 9 11 20
รวม ประถม 64 55 119
ม.1 10 5 15
ม.2 13 8 21
ม.3 8 7 15
รวม มัธยม 31 20 51
รวม ทั้งหมด 111 90 201
แผนที่โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์