ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ประจัน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 2 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 2 3
รวม อนุบาล 9 4 13
ป.1 7 4 11
ป.2 0 4 4
ป.3 5 3 8
ป.4 1 0 1
ป.5 4 2 6
ป.5 4 1 5
รวม ประถม 21 14 35
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 30 18 48
แผนที่โรงเรียนบ้านแม่ประจัน