ข้อมูลโรงเรียนบ้านไทรงาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 2 9
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 5 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 6 13
รวม อนุบาล 16 13 29
ป.1 3 4 7
ป.2 4 2 6
ป.3 9 9 18
ป.4 8 5 13
ป.5 6 5 11
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 35 29 64
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 51 42 93
แผนที่โรงเรียนบ้านไทรงาม