ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาช้าง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 5 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 7 13
รวม อนุบาล 16 12 28
ป.1 5 8 13
ป.2 6 7 13
ป.3 6 8 14
ป.4 4 2 6
ป.5 4 3 7
ป.5 4 7 11
รวม ประถม 29 35 64
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 45 47 92
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาช้าง