ข้อมูลโรงเรียนบ้านอ่างหิน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 1 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 2 5
รวม อนุบาล 13 3 16
ป.1 1 6 7
ป.2 2 7 9
ป.3 1 6 7
ป.4 6 2 8
ป.5 6 4 10
ป.5 7 6 13
รวม ประถม 23 31 54
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 36 34 70
แผนที่โรงเรียนบ้านอ่างหิน