ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 7 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 2 7
รวม อนุบาล 13 9 22
ป.1 2 7 9
ป.2 2 3 5
ป.3 2 8 10
ป.4 6 1 7
ป.5 5 4 9
ป.5 6 1 7
รวม ประถม 23 24 47
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 36 33 69
แผนที่โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104