ข้อมูลโรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 14 9 23
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 16 29
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 14 24
รวม อนุบาล 37 39 76
ป.1 14 8 22
ป.2 9 15 24
ป.3 12 7 19
ป.4 13 12 25
ป.5 25 17 42
ป.5 9 19 28
รวม ประถม 82 78 160
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 119 117 236
แผนที่โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)