ข้อมูลโรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 9 3 12
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 4 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 4 14
รวม อนุบาล 30 11 41
ป.1 5 13 18
ป.2 2 8 10
ป.3 4 4 8
ป.4 8 7 15
ป.5 6 6 12
ป.5 6 5 11
รวม ประถม 31 43 74
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 61 54 115
แผนที่โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์