ข้อมูลโรงเรียนบ้านลำพระ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 15 13 28
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 22 36
รวม อนุบาล 29 35 64
ป.1 14 8 22
ป.2 11 8 19
ป.3 21 13 34
ป.4 12 13 25
ป.5 8 19 27
ป.5 18 16 34
รวม ประถม 84 77 161
ม.1 16 13 29
ม.2 21 8 29
ม.3 7 14 21
รวม มัธยม 44 35 79
รวม ทั้งหมด 157 147 304
แผนที่โรงเรียนบ้านลำพระ