ข้อมูลโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 0 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 5 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 5 6
รวม อนุบาล 6 10 16
ป.1 1 4 5
ป.2 2 3 5
ป.3 3 6 9
ป.4 5 4 9
ป.5 5 1 6
ป.5 2 3 5
รวม ประถม 18 21 39
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 24 31 55
แผนที่โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์