ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุบอนบน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 4 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 1 8
รวม อนุบาล 14 8 22
ป.1 10 3 13
ป.2 3 6 9
ป.3 5 3 8
ป.4 4 3 7
ป.5 2 7 9
ป.5 3 6 9
รวม ประถม 27 28 55
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 36 77
แผนที่โรงเรียนบ้านพุบอนบน