ข้อมูลโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 6 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 8 21
รวม อนุบาล 18 14 32
ป.1 8 9 17
ป.2 7 5 12
ป.3 7 11 18
ป.4 4 14 18
ป.5 8 6 14
ป.5 4 11 15
รวม ประถม 38 56 94
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 70 126
แผนที่โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)