ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 17 8 25
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 13 26
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 16 29
รวม อนุบาล 43 37 80
ป.1 31 14 45
ป.2 18 25 43
ป.3 14 22 36
ป.4 10 16 26
ป.5 18 21 39
ป.5 16 21 37
รวม ประถม 107 119 226
ม.1 38 19 57
ม.2 23 23 46
ม.3 15 22 37
รวม มัธยม 76 64 140
รวม ทั้งหมด 226 220 446
แผนที่โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)