ข้อมูลโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 11 25
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 11 21
รวม อนุบาล 24 22 46
ป.1 10 14 24
ป.2 12 11 23
ป.3 9 8 17
ป.4 12 10 22
ป.5 8 10 18
ป.5 14 11 25
รวม ประถม 65 64 129
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 89 86 175
แผนที่โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)