ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 16 12 28
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 27 13 40
รวม อนุบาล 43 25 68
ป.1 20 21 41
ป.2 19 18 37
ป.3 19 21 40
ป.4 24 12 36
ป.5 20 26 46
ป.5 22 17 39
รวม ประถม 124 115 239
ม.1 32 24 56
ม.2 29 29 58
ม.3 22 22 44
รวม มัธยม 83 75 158
รวม ทั้งหมด 250 215 465
แผนที่โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง