ข้อมูลโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 7 21
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 18 12 30
รวม อนุบาล 32 19 51
ป.1 16 14 30
ป.2 10 9 19
ป.3 13 18 31
ป.4 17 9 26
ป.5 25 19 44
ป.5 14 10 24
รวม ประถม 95 79 174
ม.1 23 10 33
ม.2 8 11 19
ม.3 18 12 30
รวม มัธยม 49 33 82
รวม ทั้งหมด 176 131 307
แผนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2