ข้อมูลโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 32 34 66
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 39 37 76
รวม อนุบาล 71 71 142
ป.1 47 33 80
ป.2 55 34 89
ป.3 34 37 71
ป.4 48 34 82
ป.5 36 35 71
ป.5 25 33 58
รวม ประถม 245 206 451
ม.1 28 29 57
ม.2 25 21 46
ม.3 12 14 26
รวม มัธยม 65 64 129
รวม ทั้งหมด 381 341 722
แผนที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง