ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 40 53 93
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 49 41 90
รวม อนุบาล 89 94 183
ป.1 68 62 130
ป.2 55 60 115
ป.3 40 51 91
ป.4 69 46 115
ป.5 53 60 113
ป.5 57 44 101
รวม ประถม 342 323 665
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 431 417 848
แผนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ