ข้อมูลโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 8 7 15
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 18 8 26
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 8 12
รวม อนุบาล 30 23 53
ป.1 3 7 10
ป.2 9 9 18
ป.3 5 11 16
ป.4 9 8 17
ป.5 7 6 13
ป.5 6 4 10
รวม ประถม 39 45 84
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 69 68 137
แผนที่โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)