ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 5 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 9 9 18
ป.1 6 1 7
ป.2 11 3 14
ป.3 5 7 12
ป.4 5 2 7
ป.5 7 3 10
ป.5 6 6 12
รวม ประถม 40 22 62
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 49 31 80
แผนที่โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)