ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 3 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 5 7
รวม อนุบาล 3 8 11
ป.1 1 2 3
ป.2 4 1 5
ป.3 0 2 2
ป.4 5 0 5
ป.5 1 3 4
ป.5 2 3 5
รวม ประถม 13 11 24
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 16 19 35
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว