ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 9 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 12 21
รวม อนุบาล 14 21 35
ป.1 9 9 18
ป.2 14 5 19
ป.3 9 9 18
ป.4 9 7 16
ป.5 6 10 16
ป.5 11 7 18
รวม ประถม 58 47 105
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 72 68 140
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ