ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาอีส้าน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 0 3 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 4 7
รวม อนุบาล 3 7 10
ป.1 2 1 3
ป.2 0 1 1
ป.3 1 2 3
ป.4 0 1 1
ป.5 0 1 1
ป.5 0 0 0
รวม ประถม 3 6 9
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 6 13 19
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน