ข้อมูลโรงเรียนบ้านไพรสะเดา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 20 15 35
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 11 24
รวม อนุบาล 33 26 59
ป.1 15 14 29
ป.2 19 15 34
ป.3 16 16 32
ป.4 18 8 26
ป.5 14 12 26
ป.5 15 13 28
รวม ประถม 97 78 175
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 130 104 234
แผนที่โรงเรียนบ้านไพรสะเดา