ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 4 6
รวม อนุบาล 4 5 9
ป.1 2 1 3
ป.2 2 2 4
ป.3 4 1 5
ป.4 2 3 5
ป.5 2 1 3
ป.5 4 5 9
รวม ประถม 16 13 29
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 20 18 38
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์