ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 15 21 36
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 8 23
รวม อนุบาล 30 29 59
ป.1 22 9 31
ป.2 12 11 23
ป.3 14 16 30
ป.4 17 16 33
ป.5 17 11 28
ป.5 17 12 29
รวม ประถม 99 75 174
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 129 104 233
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่