ข้อมูลโรงเรียนบ้านมณีลอย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 2 4
รวม อนุบาล 7 5 12
ป.1 5 3 8
ป.2 2 3 5
ป.3 4 0 4
ป.4 2 2 4
ป.5 1 2 3
ป.5 2 4 6
รวม ประถม 16 14 30
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 23 19 42
แผนที่โรงเรียนบ้านมณีลอย