ข้อมูลโรงเรียนวัดวังมะนาว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 6 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 4 8
รวม อนุบาล 10 10 20
ป.1 5 0 5
ป.2 4 2 6
ป.3 0 2 2
ป.4 6 2 8
ป.5 3 3 6
ป.5 6 1 7
รวม ประถม 24 10 34
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 34 20 54
แผนที่โรงเรียนวัดวังมะนาว