ข้อมูลโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 4 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 8 22
รวม อนุบาล 23 12 35
ป.1 8 4 12
ป.2 7 8 15
ป.3 9 7 16
ป.4 9 6 15
ป.5 7 11 18
ป.5 9 3 12
รวม ประถม 49 39 88
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 72 51 123
แผนที่โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม