ข้อมูลโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 15 24
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 17 30
รวม อนุบาล 22 32 54
ป.1 18 9 27
ป.2 11 13 24
ป.3 13 5 18
ป.4 14 8 22
ป.5 17 14 31
ป.5 13 13 26
รวม ประถม 86 62 148
ม.1 22 15 37
ม.2 15 19 34
ม.3 12 5 17
รวม มัธยม 49 39 88
รวม ทั้งหมด 157 133 290
แผนที่โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)