ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่ง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 5 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 10 25
รวม อนุบาล 29 15 44
ป.1 14 14 28
ป.2 7 7 14
ป.3 6 7 13
ป.4 11 7 18
ป.5 8 12 20
ป.5 4 9 13
รวม ประถม 50 56 106
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 79 71 150
แผนที่โรงเรียนบ้านโป่ง