ข้อมูลโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 3 6
รวม อนุบาล 8 6 14
ป.1 6 2 8
ป.2 2 5 7
ป.3 6 5 11
ป.4 7 2 9
ป.5 5 1 6
ป.5 3 3 6
รวม ประถม 29 18 47
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 24 61
แผนที่โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล