ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 5 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 8 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 11 17 28
ป.1 9 6 15
ป.2 6 6 12
ป.3 6 7 13
ป.4 8 2 10
ป.5 6 0 6
ป.5 6 1 7
รวม ประถม 41 22 63
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 52 39 91
แผนที่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด