ข้อมูลโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 3 6
รวม อนุบาล 7 5 12
ป.1 0 1 1
ป.2 3 3 6
ป.3 1 4 5
ป.4 3 0 3
ป.5 0 0 0
ป.5 0 2 2
รวม ประถม 7 10 17
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 14 15 29
แผนที่โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม