ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 18 16 34
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 18 32
รวม อนุบาล 32 34 66
ป.1 19 10 29
ป.2 12 19 31
ป.3 6 10 16
ป.4 17 10 27
ป.5 11 13 24
ป.5 20 12 32
รวม ประถม 85 74 159
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 117 108 225
แผนที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง