ข้อมูลโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 3 16
รวม อนุบาล 19 8 27
ป.1 4 6 10
ป.2 5 7 12
ป.3 7 8 15
ป.4 8 5 13
ป.5 7 5 12
ป.5 8 3 11
รวม ประถม 39 34 73
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 58 42 100
แผนที่โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู