ข้อมูลโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 10 11
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 12 18 30
ป.1 3 5 8
ป.2 11 3 14
ป.3 3 8 11
ป.4 1 5 6
ป.5 8 4 12
ป.5 4 4 8
รวม ประถม 30 29 59
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 42 47 89
แผนที่โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน