ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 8 20
รวม อนุบาล 18 13 31
ป.1 8 8 16
ป.2 10 5 15
ป.3 5 5 10
ป.4 4 4 8
ป.5 11 10 21
ป.5 14 7 21
รวม ประถม 52 39 91
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 70 52 122
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)