ข้อมูลโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 2 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 1 6
รวม อนุบาล 6 3 9
ป.1 0 3 3
ป.2 2 1 3
ป.3 6 0 6
ป.4 4 4 8
ป.5 3 3 6
ป.5 6 1 7
รวม ประถม 21 12 33
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 27 15 42
แผนที่โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)