ข้อมูลโรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 2 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 8 13
รวม อนุบาล 8 10 18
ป.1 3 5 8
ป.2 5 2 7
ป.3 3 4 7
ป.4 5 10 15
ป.5 5 2 7
ป.5 4 1 5
รวม ประถม 25 24 49
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 33 34 67
แผนที่โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)