ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 6 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 2 10
รวม อนุบาล 11 8 19
ป.1 5 6 11
ป.2 4 7 11
ป.3 6 3 9
ป.4 5 5 10
ป.5 8 6 14
ป.5 3 5 8
รวม ประถม 31 32 63
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 42 40 82
แผนที่โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)